Posts
Post
Cancel

Безкоштовна БД для програми ASP.NET Core

В цій статті я розкажу про додатки Heroku, ми створимо базу даних PostgreSQL і налаштуємо її для підтримки процесу аутентифікації у веб-програмі ASP.NET Core. Це друга стаття циклу, тому варто ознайомитись з попередньою, в якій проєкт було створено і розгорнуто. Створена база даних не буде вимагати жодних фінансових витрат і гарно підходить для власного невеликого проєкту.

Передумови

Для успішного виконання наступних кроків вам необхідно зареєструвати акаунт в Heroku, якщо ви цього ще не зробили, та встановити такі інструменти:

Вся робота буде відбуватись в командному рядку. У якості редактору коду можна використовувати будь-який на ваш вибір.

У попередній статті ми створили просту програму ASP.NET Core, налаштували її для роботи в Heroku і розгорнули у хмарі. В цій статті ми модифікуємо створений код: додамо аутентифікацію та базу даних для зберігання інформації про користувачів. Готовий код можна знайти на Github.

Додатки Heroku

Heroku має безліч готових інструментів та сервісів, які називаються Add-ons (додатки). На сторінці з додатками можна знайти біля 150 сервісів, згрупованих по категоріям: Data Stores, Monitoring, Logging, Caching і т.д. Наприклад, тут є бази даних MySQL, Redis або MongoDB, сервіси повнотекстового пошуку Elasticsearch, стримінгу повідомлень Kafka, генерації PDF, обробки відео і багато іншого.

Ми будемо використовувати сервіс бази даних, який називається Heroku Postgres. Він доступний в декількох планах: від найпростішого Hobby Dev, який обмежений 20-ти одночасними з’єднаннями і 10000-ми рядками, до найбільш потужного Shield 8, який надає 488 GB оперативної пам’яті і 3TB сховища.

Масштабування Heroku Postgres

Heroku Postgres легко масштабується вертикально. Є можливість збільшувати розмір сховища і оперативної пам’яті, в якій знаходиться так званий hot-data-set, для швидшої оброки запитів. Для вертикального масштабування необхідно просто змінити план використання на вищий. Горизонтальне масштабування в Heroku Postgres можливе завдяки спеціальній конфігурації leader-follower. Вона дозволяє створювати декілька копій вашої бази даних, доступних лише для читання, які називаються follower. Дані в цих БД синхронізуються в реальному часі із основною базою, яка в термінології Heroku називається leader. Heroku забезпечує розташування баз даних follower та leader в різних дата-центрах, що підвищує їх надійність і дає можливість продовжити роботу вашій програмі у випадку виходу з ладу частини інфраструктури Heroku.

Нам цілком підйде план Hobby Dev, адже 10000 рядків - це більше ніж достатньо для демострації аутентифікації у веб-програмі. Для даного плану Heroku забезпечує доступність БД на рівні 99.5%. Для вищих планів доступність вища і сягає 99.95%.

Варто додати, що Heroku Postgres доступна у двох регіонах - Північній Америці та Європі. Ми створимо БД у Європі, так як наша веб-програма також розміщена на сервері у Європі.

Створення бази даних

Перейдіть в каталог з проєктом dotnet-app-heroku, що був створений в попередній статті. Перш за все, необхідно увійти в акаунт Heroku:

1
2
3
4
5
6
> heroku login

heroku: Press any key to open up the browser to login or q to exit: 
Opening browser to https://cli-auth.heroku.com/auth/cli/browser/9e58d2b7-dd08-4dca-968e-5ef0ddaf399d
Logging in... done
Logged in as elexander+heroku@ukr.net

Створимо базу даних, вказавши хобі план та ім’я нашої програми в Heroku

1
2
3
4
5
6
7
> heroku addons:create heroku-postgresql:hobby-dev --app dotnet-app-heroku

Creating heroku-postgresql:hobby-dev on dotnet-app-heroku... free
Database has been created and is available
...
Created postgresql-horizontal-81849 as DATABASE_URL
Use heroku addons:docs heroku-postgresql to view documentation

Heroku записав інформацію про підключення до БД в змінну оточення DATABASE_URL. Пізніше ми зчитаємо її під час виконання програми і таким чином отримаємо інформацію про адресу серверу, ім’я користувача, його пароль і назву бази даних на сервері Postgres.

Ви не можете самостійно визначити параметри підключення, як ім’я користувача чи пароль, адже Heroku не надає вам окремий сервер бази даних, а дозволяє використовувати сервер спільно з іншими користувачами. До того ж, Heroku може змінити дані підключення, наприклад, адресу серверу, але в такому разі змінна оточення DATABASE_URL також буде оновлена. Враховуючи це, не варто зберігати рядок підключення в якомусь іншому місці, а тим більше у вихідному коді програми.

Перевіримо стан нашої бази даних і переконаймося, що план підключення дійсно не вимагає жодних витрат (Price = free):

1
2
3
4
5
> heroku addons

Owning App     Add-on            Plan             Price State 
───────────────── ─────────────────────────── ─────────────────────────── ───── ───────
dotnet-app-heroku postgresql-horizontal-81849 heroku-postgresql:hobby-dev free  created

Налаштування програми для роботи з БД

Тепер, коли база даних створена, необхідно додати аутентифікацію в нашу програму ASP.NET Core. Нам знадобляться додаткові пакети для роботи з Microsoft Identity та EntityFramework Core. Їх можна додати командою dotnet add package:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore
> dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Identity.UI   
> dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
> dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL

info : PackageReference for package 'Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore' version '3.1.6' added
info : PackageReference for package 'Microsoft.AspNetCore.Identity.UI' version '3.1.6' added
info : PackageReference for package 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Design' version '3.1.6' added
info : PackageReference for package 'Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL' version '3.1.4' added

Тепер додамо клас ApplicationDbContext, це вкрай важлива частина при роботі з EntityFramework і точка доступу до нашої бази даних. Цей клас повинен наслідуватись від IdentityDbContext, тому що ми хочемо, щоб Microsoft Identity був прив’язаний до нашого контексту, а отже дані користувачів зберігались у створеній нами базі даних.

Створіть новий файл ApplicationDbContext.cs з таким вмістом:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace DotnetAppHeroku
{
  public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext
  {
    public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
      : base(options)
    {
    }
  }
}

Наразі EntityFramework не знає як працювати з конкретною базою даних, адже це універсальний фреймворк, що надає функції маппінгу об’єктів C# в записи бази даних. Тож нам необхідно використати відповідний драйвер. Для Postgres найбільш популярним є пакет Npgsql. В цьому дописі ви можете подивитись як підключити базу даних PostgreSQL з EntityFramework Core до вашої програми. Як ви бачите, для конфігурації драйверу необхідно передати рядок з’єднання у форматі Host=my_host;Database=my_db;Username=my_user;Password=my_pw. Де взяти ці данні? Запитаємо конфігурацію нашої програми у Heroku.

1
2
3
4
> heroku config --app dotnet-app-heroku

=== dotnet-app-heroku Config Vars
DATABASE_URL: postgres://zevxwvnofzdqgh:6fbfa85e483c547461d8dd1b1cdb5c3889ee11016ac278626056d317f20eb590@ec2-52-22-216-69.compute-1.amazonaws.com:5432/d67ogunajtekdt

Як бачите, Heroku створив змінну оточення DATABASE_URL, але формат рядка з’єднання дещо відрізняється від того, що очікує драйвер Npgsql. PostgreSQL використовує загальноприйнятий стандарт URL для підключення до БД. Цей формат описаний в документації:

1
postgresql://[user[:password]@][netloc][:port][,...][/dbname]

Нам необхідно додати трохи коду, щоб перетворити URL, який пропонує Heroku, в конфігурацію з’єднання, яку вимагає EntityFramework.

Додайте файл ConfigurationExtensions.cs з наступним вмістом:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
using System;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace DotnetAppHeroku
{
  public static class ConfigurationExtensions
  {
    public static string GetConnectionString(this IConfiguration configuration)
    {
      var uri = new UriBuilder(configuration["DATABASE_URL"]);
      return $"Host={uri.Host};" + 
          $"Database={uri.Path.Remove(0,1)};" + 
          $"Username={uri.UserName};" + 
          $"Password={uri.Password};" + 
          "sslmode=Require;" + 
          "Trust Server Certificate=true;";
    }
  }
}

Два останні параметри sslmode=Require та Trust Server Certificate=true; необхідні, адже Heroku підтримує тільки з’єднання, що захищені через SSL.

Маючи метод розширення, що повертає рядок для з’єднання, можемо налаштувати контекст бази даних та сервіси Identity:

Змініть метод ConfigureServices у файлі Startup.cs, щоб він містив дану конфігурацію:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
    options.UseNpgsql(
      Configuration.GetConnectionString()));
  services.AddDefaultIdentity<IdentityUser>(options =>
    options.SignIn.RequireConfirmedAccount = true)
      .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();

  services.AddRazorPages();
}

Також додайте аутентифікацію в методі Configure:

1
2
3
4
5
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
...
  app.UseAuthentication();
  app.UseAuthorization();
...

Тепер підключення до бази даних налаштоване і ми можемо згенерувати таблиці, індекси та інші об’єкти БД, що потребує Identity:

1
2
3
4
5
> dotnet ef migrations add InitialMigration

Build started...
Build succeeded.
Done. To undo this action, use 'ef migrations remove'

Застосуємо створену міграцію до бази даних:

1
2
3
4
5
> dotnet ef database update

Build started...
Build succeeded.
Done.

Після цього можемо переконатись, що база даних була успішно створена та містить всі необхідні таблиці. Для цього я підключився до бази даних через менеджер HeidiSQL:

Налаштування інтерфейсу аутентифікації

Нам залишилось змінити інтерфейс веб-програми, аби зробити можливою реєстрацію користувача і його наступний вхід:

 1. Додати новий шаблон для сторінки реєстрації та входу.
 2. Підключити доданий шаблон до головної сторінки.
 3. Додати Identity UI до нашої програми.

Тож додамо в папку Pages/Shared файл _LoginPartial.cshtml:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@inject SignInManager<IdentityUser> SignInManager
@inject UserManager<IdentityUser> UserManager

<ul class="navbar-nav">
@if (SignInManager.IsSignedIn(User))
{
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-dark" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Manage/Index" title="Manage">Hello @User.Identity.Name!</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <form class="form-inline" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Logout" asp-route-returnUrl="@Url.Page("/", new { area = "" })" method="post" >
      <button type="submit" class="nav-link btn btn-link text-dark">Logout</button>
    </form>
  </li>
}
else
{
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-dark" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Register">Register</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-dark" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Login">Login</a>
  </li>
}
</ul>

У файлі _Layout.cshtml знайдіть елемент div з класом "navbar-collapse" і додайте рядок відразу за ним:

1
<partial name="_LoginPartial" />

Створіть папку Areas\Identity\Pages\ і в ній файл _ViewStart.cshtml:

1
2
3
@{
  Layout = "/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}

Додайте до файлу імпорту _ViewImports.cshtml простір імен для Microsoft Identity:

1
@using Microsoft.AspNetCore.Identity

Тепер можна виконати build проєкту і переконатись, що все працює. Зробіть коміт і пуш у репозиторій Heroku. Ваша програма буде автоматично розгорнута (адже ми сконфігурували це в першій статті) і через деякий час доступна за адресою http://dotnet-app-heroku.herokuapp.com/. Спробуйте зареєструвати нового користувача і потім увійти від його імені:

Статистика використання БД

Давайте переглянемо деяку статистику по базі даних, що дасть нам уявлення про те, як вона використовується і які обмеження порушені:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
> heroku pg:info

=== DATABASE_URL
Plan:         Hobby-dev
Status:        Available
Connections:      1/20
PG Version:      12.3
Created:        2020-07-28 16:28 UTC
Data Size:       8.5 MB
Tables:        8
Rows:         2/10000 (In compliance)
Fork/Follow:      Unsupported
Rollback:       Unsupported
Continuous Protection: Off
Add-on:        postgresql-horizontal-81849

Як бачимо, на даний момент є одне з’єднання і використано 8.5 MB сховища. Також створено 8 таблиць і 2 рядки: перший рядок для новоствореного користувача і другий - це запис в таблиці з міграціями EntityFramework Core.

Висновок

Ми побачили, як:

 1. Створити базу даних PostgreSQL в Heroku.
 2. Налаштувати EntityFramework Core та Microsoft Identity для роботи з базою даних.
 3. Додати елементи інтерфейсу для реєстрації та входу користувача.
 4. Переглянути статистику використання бази даних.

Репозиторій на Github

Більш детальну інформацію про Heroku Postgres ви можете знайти в офіційній документації.

Loading comments from Disqus ...